Bezpečnost potravin

FVO: Profily členských zemí EU

Vydáno: 29. 12. 2008
Autor:

Klíčové informace o jednotlivých zemích, které jsou k dispozici Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise.

Profil země je kompilace klíčových informací používaných Komisí při monitoringu a prosazování aktivit týkajících se bezpečnosti potravin, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin v členských státech EU. Zdrojem těchto informací jsou hlavně výsledky auditů a inspekcí provedených FVO (Úřadem pro potraviny a veterinární záležitosti) Evropské komise.
Profil země dává přehled o tom, jak je v každém členském státu organizován kontrolní systém a dále je uveden souhrn o pokroku, kterého bylo dosaženo v implementaci doporučení vydaných FVO a určených národním autoritám na základě auditů a inspekcí provedených během posledních let.
Každý profil členské země poskytuje horizontální přehled o příslušné zemi, který:
– napomáhá identifikovat hlavní silné a slabé stránky každého národního kontrolního systému,
– napomáhá FVO určit, které audity, inspekce a jiné aktivity zaměřené na monitoring se budou přednostně provádět,
– usnadňuje systematicky sledovat doporučení, která vydává FVO ve svých zprávách z inspekcí,
– usnadňuje provádění auditů a inspekcí, zvláště všeobecných auditů podle nařízení 882/2004,
– slouží jako základní zdroj informací pro zainteresované subjekty.
 
Přehled profilů jednotlivých členských zemí EU (EU-27) je k dispozici zde.