Bezpečnost potravin

FVO: plán auditů a inspekcí ve 2. pololetí 2009

Vydáno: 13. 7. 2009
Autor:

Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 110 auditů a inspekcí.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele (DG Sanco) aktualizovalo svůj plán auditů a inspekcí pro 2. polovinu roku 2009. Na 2. pololetí roku 2009 je plánováno celkem 110 inspekcí. Jejich zaměření je uvedeno v tabulce.
 
Oblast
Počet auditů a inspekcí
%
Bezpečnost potravin
71
65
Zdraví zvířat
14
13
Pohoda zvířat
6
5
Zdraví rostlin
10
9
Všeobecná revize
9
8
Celkem
110
100
 
Většina auditů a inspekcí (56, tj. 51 %) se uskuteční v zemích EU. Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) Evropské komise provede v devíti členských zemích EU (Belgie, Kypr, Finsko. Řecko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko a Velká Británie) všeobecné audity na základě nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Ve zbývajících 18 členských zemích EU se inspekce zaměří na revizi problémů, které byly identifikovány při předcházejících auditech a inspekcích a na přípravu všeobecných auditů, které se uskuteční v roce 2010.
V ČR se inspekce FVO zaměření na kontrolu krmiv a výživu zvířat a na předběžnou přípravu generálního auditu. Plán auditů a inspekcí FVO ve 2. pololetí 2009 je v příloze.