Bezpečnost potravin

FVO: plán auditů a inspekcí v roce 2011

Vydáno: 4. 3. 2011
Autor:

Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 264 auditů a inspekcí.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele (DG Sanco) plánuje provést v roce 2011 celkem 264 auditů. Jejich zaměření je uvedeno v tabulce.

Oblast

Počet auditů

%

Bezpečnost potravin

189

72

Zdraví zvířat

22

8

Pohoda zvířat

18

7

Zdraví rostlin

16

6

Všeobecný audit*

19

7

Celkem

264

100

*) provádí se k vytváření nebo aktualizaci profilu zemí a k hodnocení postupu zemí v reakci na doporučení uvedená ve zprávě FVO

V následující tabulce je rozdělení auditů podle zemí.

Země

Počet auditů

%

EU–27

139

53

Kandidátské země

16

6

Ostatní třetí země

109

41

Celkem

254

100

 

Plán auditů a inspekcí FVO v roce 2011 je v příloze. Pracovní program FVO bude opět pro 2. pololetí 2011 aktualizován. V příloze 1 pracovního programu FVO je přehled inspekcí v jednotlivých členských státech EU. V České republice se plánují v roce 2011 celkem tři audity FVO, které se budou týkat těchto problematik:

– geneticky modifikovaná krmiva a potraviny,
– všeobecný audit zaměřený na plnění doporučení FVO,
– kontroly importu zvířat a potravin živočišného původu.

Příloha: FVO: Programme of Audits 2011 (pdf, 292 kB, 18 stran)

Zdroj: Evropská komise

Mise Evropské komise (FVO) v ČR (ve dnech26.4.–3.5.2010)
Generální audit ČR dopadl pro veterinární dozor dobře (TZ SVS ze dne 15.2.2011)
Inspekce FVO v ČR (TZ SVS ze dne 31.3.2010)
Mise na welfare: pokrok a připravenost (TZ SVS ČR ze dne 11.6.2010)