Bezpečnost potravin

FVO: plán auditů a inspekcí v roce 2010

Vydáno: 9. 3. 2010
Autor:

Evropská komise provede prostřednictvím Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) celkem 255 auditů a inspekcí.

Evropská komise, GŘ pro zdraví a spotřebitele (DG Sanco) plánuje provést v roce 2010 celkem 255 auditů a inspekcí. Jejich zaměření je uvedeno v tabulce.
 
Oblast
Počet auditů a inspekcí
%
Bezpečnost potravin
177
69
Zdraví zvířat
28
11
Pohoda zvířat
17
7
Zdraví rostlin
18
7
Všeobecná revize
15
6
Celkem
255
100
 
V 10 členských státech (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Polsko, Rumunsko a Švédsko) budou provedeny specifické audity, které doplňují všeobecný audit. Plán auditů a inspekcí FVO v roce 2010 je v příloze. Pracovní program FVO bude opět pro 2. pololetí 2010 aktualizován.
V příloze 1 pracovního programu FVO je přehled inspekcí v jednotlivých členských státech. V ČR se plánuje v proce 2010 celkem osm kontrol FVO, které se budou zaměřovat na tyto problematiky:
 
– Pohoda zvířat na farmách, během transportu a v době porážky
– Živočišné vedlejší produkty
– Veterinární přípravky a rezidua veterinárních léčiv (živá zvířata, živočišné produkty)
– Drůbeží maso/výrobky z drůbežího masa
– BSE
– Kontrola dovozů zvířat a potravin živočišného původu (kontrola na hranicích)
– Materiály ve styku s potravinami, potravinářská aditiva, aromata, enzymy
– Malokapacitní provozy