Bezpečnost potravin

FVO: kontrola dodržování legislativy pro krmiva v ČR

Vydáno: 12. 4. 2010
Autor:

Zpráva FVO z mise do ČR, která se uskutečnila v listopadu 2009.

Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti Evropské komise (FVO) provedl ve dnech 18.–27.11.2009 misi do ČR. Cílem mise bylo posoudit, jak je v Česku dodržována legislativa EU zaměřená na krmiva, a to zejména:
 
Inspektoři FVO došli ve zprávě k závěru, že kontrolní systém pro krmiva funguje v ČR ve shodě s požadavky nařízení (ES) č. 882/2004. Podniky, které inspektoři navštívili, odpovídaly relevantním požadavkům nařízení (ES) č. 183/2005, pouze v některých malých provozech nebyl zaveden systém HACCP. V ČR je zaveden vyhovující národní program odběru vzorků pro kontrolu nežádoucích látek v krmivech. Zpráva (viz příloha) obsahuje několik doporučení pro kompetentní autority v ČR.