Bezpečnost potravin

Future Food and Feed Lab – seminář o nových zdrojích a technologiích potravin a krmiv

Vydáno: 14. 12. 2022
Autor: KM EFSA

Milán, 7. - 8. 3. 2023

Setkání se bude konat v Miláně ve dnech 7. a 8. března 2023, první den od 13:00 do 18:00 hodin středoevropského času a druhý den od 9:00 do 13:00 hodin.

Cílem této akce pro zainteresované subjekty (stakeholders) je zvýšit porozumění inovacím v potravinářském a krmivářském odvětví prostřednictvím posouzení a/nebo identifikace potenciálních „slabých signálů“ – včasných ukazatelů možného budoucího vývoje a vznikajících rizik.

Cílem akce je:

  • shromáždit zpětnou vazbu o slabých signálech, které EFSA identifikoval během svého projektu zaměřeného na zajištění připravenosti k hodnocení bezpečnosti nových zdrojů potravin/krmiv a výrobních technologií;
  • přezkoumat metodiku výzkumu použitou k identifikaci slabých signálů;
  • identifikovat další slabé signály, které by výše uvedený projekt přehlédl;
  • identifikovat další zdroje potravin a krmiv a výrobní technologie, které jsou předmětem zájmu.

Setkání je určeno pro všechny stakeholdery, kteří mají odborné znalosti v oblasti nových zdrojů potravin a krmiv a výrobních technologií, konkrétně v oblasti alternativních zdrojů bílkovin (maso z buněčných kultur a nový hmyz), nanotechnologií, biotechnologií, inovativních technologií zpracování, nových potravin a nových krmiv.

Akce bude zahájena obecným úvodem do projektu zajištění připravenosti na hodnocení bezpečnosti nových zdrojů potravin/krmiv a výrobních technologií, po němž bude následovat podrobnější diskuse o čtyřech vybraných dílčích tématech, u nichž byly získány slabé signály:

  • maso z buněčných kultur
  • nanotechnologie
  • nová krmiva
  • jedlý hmyz

Účast je omezena na maximálně 80 účastníků, včetně přednášejících a dalších odborníků již určených EFSA. Další výběr zajistí dostatečné zastoupení různých odborných oblastí, různých skupin stakeholderů a geografickou rovnováhu.

Registrace je otevřená nejpozději do 11. ledna 2023.

Zdroj: EFSA