Bezpečnost potravin

Fungicidy snižují CO2

Vydáno: 20. 7. 2008
Autor:

Optimálním ošetřením ozimé pšenice fungicidy lze redukovat emise CO2.

Optimálním ošetřením ozimé pšenice fungicidy lze redukovat emise CO2. To ukázaly výzkumné práce podporované britským Ministerstvem pro životní prostředí, výživu a rozvoj venkova (DEFRA), které probíhaly ve Velké Británii v roce 2007, kdy pěstitelské plochy dosahovaly rozlohy 1,8 mil. ha. Při optimálním používání fungicidů vzniká 12 kg . ha–1 emisí CO2. Britští vědci zjistili, že optimální aplikace fungicidů zvyšuje výnosy ozimé pšenice v celostátním průměru o 1,8 t . ha–1 nebo 3,2 mil. t. Podle Neila Paveleye z poradenské organizace ADAS je díky dosaženým výsledkům nyní možné provádět dobrou odbornou praxi a současně chránit životní prostředí.