Bezpečnost potravin

Ftaláty přispívají k předčasným porodům

Vydáno: 6. 8. 2009
Autor:

U žen, které předčasně porodily byl v moči zjištěn trojnásobný obsah ftalátů.

Podle výsledků studie na univerzitě v Michiganu byl u žen, které porodily předčasně (před 37. týdnem) zjištěn trojnásobný obsah ftalátů v moči. Do studie bylo zařazeno 30 žen, které porodily předčasně a 30 žen, u nichž byl termín porodu splněn. Analyzovány byly vzorky moči ve třetím trimestru. V USA se počet předčasných porodů zvýšil od r. 1981 o 30 %. Ftaláty jsou součástí plastů, kosmetických prostředků, zařízení bytu aj.
Výzkumu vlivu ftalátů je třeba věnovat dále pozornost a dosáhnout objasnění mechanismu účinku.

EU Food Law, 2009, 399, s. 14

Další informace: