Bezpečnost potravin

Francie schválila zákon o využívání GMO

Vydáno: 3. 8. 2008
Autor:

Francouzský parlament po dlouhých rozhovorech schválil diskutovaný zákon o využívání geneticky modifikovaných organismů.

     Francouzský parlament po dlouhých rozhovorech schválil diskutovaný zákon o využívání geneticky modifikovaných organismů. Ten umožňuje legální pěstování GMO pro výzkumné účely, jakož i pro komerční využití. Současně definuje i koexistenci pěstování GMO s konvenčním a ekologickým hospodařením na půdě. Aby zákon nabyl platnost, musí projít schvalovacím procesem v senátu. Zákon současně definuje i pravidla kompenzace finančních ztrát, které mohou vzniknout na konvenčních plodinách (sousedních parcel) v důsledku pěstování GMO. Ty budou výlučně hradit pěstitelé GM plodiny, resp. producent GM osiva. To vytváří předpoklad, že pěstitelé GM plodin budou v budoucnosti častěji sahat na pojistné produkty tohoto rangu.
     Zákon má o to větší význam, že Francie je všeobecně známá silným antagonistickým vztahem k pěstování GMO. Jen v lednu 2008 zakázali pěstování hybridu kukuřice MON810. Nesouhlas s pěstováním GMO mimo jiné vyvolává i riziko, že po schválení GMO se evropští pěstitelé stanou závislými na velkých koncernech výrobců GMO osiv. K tomuto riziku se vyslovili jak francouzský ministr zemědělství a rybolovu M. Barnier, tak jeho německý rezortní kolega H. Seehofer.
http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5