Bezpečnost potravin

Formování budoucnosti chovu hospodářských zvířat prostřednictvím výzkumu

Vydáno: 28. 4. 2022
Autor: KM EFSA

Konference konaná v rámci FR PRES se uskuteční 13. 6. 2022 (hybridní formou)

FR PRES

Francouzské předsednictví Rady Evropské unie (PFUE 2022) pořádá konferenci na téma „Formování budoucnosti chovu hospodářských zvířat prostřednictvím výzkumu“ (inzerováno na webových stránkách francouzského předsednictví Rady EU).

Konference se bude konat v pondělí 13. června 2022 a bude probíhat se simultánním překladem angličtina-francouzština a naopak, a to jak s omezenou fyzickou účastí (v Paříži), tak s účastí on-line.

Na následujících odkazech naleznete registrační formulář a oznámení o konání akce:

Anglicky:
Předběžná registrace
Oznámení

Francouzsky:
Předběžná registrace
Oznámení

O konferenci

V době, kdy chov hospodářských zvířat v Evropě prochází hlubokými změnami, bude tato konference připomínat silné spojení, které se vytvořilo mezi historií lidstva a historií chovu hospodářských zvířat. Zohlední očekávání evropských občanů a současných i budoucích generací a podívá se na odpovědi, které může dnešní výzkum poskytnout pro chov hospodářských zvířat v budoucnosti.

První z těchto otázek se týká dobrých životních podmínek zvířat a lidí, kteří je chovají, a bude řešena prostřednictvím konceptu „One Welfare“. Výzvy komplexní iniciativy „One Health“, která zohledňuje zdraví spotřebitelů i zvířat a životního prostředí, budou řešeny z hlediska agroekologie a změny klimatu. Bude představen příspěvek Evropské unie k těmto výzvám prostřednictvím probíhajícího budování „partnerství v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat“ (v rámci rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa, 2021-2027).

Jaké druhy výzkumu jsou zapotřebí k podpoře chovu hospodářských zvířat v souladu s životním prostředím a dobrými životními podmínkami zvířat a lidí v rámci zemědělství, které je návratem k místnímu, oběhovému a udržitelnému zemědělství a které vyžaduje méně antimikrobiálních látek? Jaká genetika zvířat je vhodná pro tyto nové způsoby chovu? Tato konference se pokusí poskytnout první odpovědi na všechny tyto otázky. V neposlední řadě se bude zabývat otázkou: Jaké typy školení jsou potřebné pro úspěšný přenos výsledků výzkumu do zemědělských podniků v přechodném období? Tato konference, na které se mimo jiné sejdou výzkumní pracovníci, osoby s rozhodovacími pravomocemi a aktéři ze světa chovu hospodářských zvířat, bude zakončena diskusí u kulatého stolu, v níž budou zainteresované strany v chovu hospodářských zvířat diskutovat o svých vizích a názorech na všechny tyto výzkumné otázky.  

Zdroj: PFUE 2022