Bezpečnost potravin

Formaldehyd v životním prostředí

Vydáno: 19. 9. 2008
Autor:

Výzkumný projekt podpořený grantem GAČR. Zdravotní riziko z formaldehydu v potravinářských aditivech a nádobí.

Formaldehyd je nejvíce zastoupenou karbonylovou sloučeninou v zemské atmosféře a byl detegován i v mezihvězdném prostoru. Formaldehyd je látkou, která ohrožuje zdraví člověka hlavně svou prokázanou karcinogenitou, a proto je třeba vyvarovat se expozici této látce.
 
Grantová agentura Akademie věd ČR podpořila svým grantem č. IAA400400705 projekt, který se zabývá stanovením formaldehydu v životním prostředí metodou laserové a fotoakustické detekce (příloha).
 
Příloha: Formaldehyd v životním prostředí (pdf, 896 kB)
 
Zdroj: Chemické Listy, 102, 2008. č. 6, s. 417–426
 
Pozn.: V souvislosti s konzumací potravin existují rovněž obavy z formaldehydu. Níže jsou uvedeny vybrané příspěvky týkající se rizika z formaldehydu pro spotřebitele.