Bezpečnost potravin

Food Traceability

Vydáno: 26. 7. 2007
Autor: pospisilova

Výzkumné projekty a další aktivity v EU zaměřené na dosledovatelnost potravin. Sborník prezentací z projektu V&V.

Evropská komise vydala v červnu 2007 informační leták zaměřený na dosledovatelnost potravin (food traceability). “Traceability” je nástroj pro management (řízení) rizika, který umožňuje podnikatelským subjektům působícím v sektoru potravin (food business operators) nebo autoritám stáhnout z trhu výrobky, u kterých se zjistilo, že nejsou bezpečné.
V letáku je uveden konkrétní případ uplatnění dosledovatlnosti v praxi: na jedné z nizozemských farem se v roce 2004 zjistilo, že zkrmování kontaminovaných bramborových slupek vedlo k vysoké koncentraci dioxinů v mléce. Zdrojem kontaminace byl jíl používaný při zpracování potravin s separaci brambor vysoké kvality od brambor nižší kvality. Jíl kontaminovaný dioxiny kontaminoval bramborové slupky používané k výkrmu zvířat. Prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) se rychle zjistilo, že uvedený jíl byl dodáván také jiným zpracovatelským podnikům v Nizozemí, Belgii, Francii a Německu. Potenciálně kontaminované bramborové slupky obdrželo prostřednictvím obchodování celkem více než 200 farem. Díky systému dosledovatelnosti se kontaminované výrobky nedostaly ke spotřebitelům.
 
Příklady iniciativ v oblasti dosledovatelnosti v EU
 
1. Projekt TRACE
Evropská komise poskytuje téměř 12 milionů EUR na pětiletý projekt TRACE (Tracing the origin of food, vysledování původu potravin), který byl spuštěn v lednu 2005. Jde o projekt z 6. rámcového programu V&V. Do projektu je zapojeno asi 50 evropských organizací a jeden subjekt z Číny. V rámci projektu se uskutečnilo ve dnech 26.–27. dubna 2007 na Krétě (Řecko) již 3. výroční zasedání. Je k dispozici:
* sborník posterů (autoři mimo projekt TRACE).
 
2. Projekt FoodTrace
FoodTrace je projekt v EU, který byl zahájen v roce 2002 v 5. rámcovém programu V&V a to za účelem zlepšení postupů dosledovatelnosti mezi podnikatelskými subjekty. Projekt usiloval o zavedení jasného systému identifikace a vytvoření sítě databází tak, aby informace byly centralizované a sdílené.Výstupem projektu FoodTrace je vytvoření generického rámce pro dosledovatelnost (viz příloha).
 
Příloha 1: FOODTRACE Generic Framework (pdf, 226 kB, 34 stran)
Příloha 2: Kompendium nosičů dat pro traceability (pdf, 677 kB, 31 stran)
 
3. TRACES (TRAde Control and Expert Systém)
V dubnu 2004 byl v EU spuštěn systém TRACES, který umožňuje dosledovat zvířata, která přecházejí hranice v rámci EU i ze třetích zemí. V případě výskytu onemocnění zvířat systém TRACES umožňuje rychle identifikovat potenciálně postižená zvířata a kontrolní orgány mohou provádět příslušná měření.
 
4. Nová strategie EU zaměřená na zdraví zvířat
V EU byla provedena analýza existující politiky zaměřené na zdraví zvířat v období let 1995–2004 za účelem identifikace nových politických alternativ. Výsledkem bylo vypracování strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013),  ve které je obsažena i problematika dosledovatelnosti (postupy integrované elektronické identifikace a certifikace).