Bezpečnost potravin

FLABEL: výzkumný projekt EU

Vydáno: 2. 12. 2008
Autor:

Projekt zaměřený na nutriční značení potravin podpoří Evropská komise prostřednictvím 7. rámcového programu V&V.

Dne 24. listopadu 2008 byl zahájen první výzkumný projekt zaměřený na nutriční značení potravin, který je financován z prostředků Evropské komise. FLABEL (Food Labelling to Advance Better Education for Life) je tříletý projekt, který se bude řešit v 7. rámcovém program V&V v letech 2008–2011.

Projekt je reakcí na skutečnost, že strava má značný vliv na zdravotní stav populace. Vlády i potravinářské společnosti se proto stále více zaměřují na poskytování informací o nutričním složení potravin, což má napomoci spotřebitelům ve výběru vhodných potravin.

V současné době již existuje řada způsobů uvádění nutričního složení potravin (tabulka nutričních hodnot, světelný semafor, GDA=doporučené denní množství, loga znázorňující zdravotní prospěch aj.), které mají podpořit změnu chování spotřebitelů při výběru potravin.
 
Projekt FLABEL si klade za cíl:
1. Stanovit, jak informace o nutričním složení potravin na etiketách potravin ovlivňuje výběr potravin, chování a zdravotní stav spotřebitelů.
2. Poskytnout vědecký základ pro používání nutričních informací na etiketách potravin.
 
Do projektu je zapojeno 12 partnerů z osmi zemí. Další informace lze průběžně sledovat na internetových stránkách projektu: www.flabel.org.
 
Zdroj: EUFIC
 
O projektu FLABEL na stránkách CORDIS. Související příspěvky na portálu Bezpecnostpotravin.cz: