Bezpečnost potravin

Finsko chce označovat obsah soli na potravinách

Vydáno: 19. 8. 2007
Autor: pospisilova

Finsko ohlásilo přijetí vyhlášky, podle níž bude povinné uvádět obsah soli, pokud u určité potraviny překročí stanovený limit.

Ministerstvo obchodu a průmyslu Finska navrhlo vyhlášku, podle níž má být na určitých potravinách uvedeno „s vysokým obsahem soli“ nebo „obsahuje velké množství přidané soli“.
Povinnost by se měla týkat snídaňových cereálií, sýrů, masných výrobků, polévek, omáček a chleba. Označení by se mělo použít, pokud obsah soli překročí:
         u sýrů 1,3 %
         u uzenin určených ke konzumaci zastudena a u nevařených uzenin 1,7 %,
         kusů masa určených ke konzumaci zastudena 1,9 %,
         u nekořeněných syrových masných výrobků 1,7 %,
         u výrobků z ryb 1,9 %,
         u chleba 1,1 %,
         u křupavého chleba 1,6 %,
         u snídaňových cereálií a křupek 1,6 %,
         u polévek, vývarů a omáček (ve formě připravené ke konzumaci) 0,9 %,
         u jiných polotovarů (včetně marinovaných) a potravin 1,1 %.
U některých výrobků bude povinné uvádět nejen obsah soli v %, ale i celkový obsah soli.
Finsko ohlásilo svůj úmysl Komise, a podle vyjádření Vědeckého výboru pro potraviny EU (SCF) by to mělo být zahrnuto do změn revidované směrnice 2000/13/ES o označování.
Pokud by to výrobci považovali za překážku volného trhu, finské úřady by usilovaly o povolení z důvodu ochrany zdraví.
Finsko také navrhuje uvádět varování na alkoholických nápojích, podobně jako Polsko.
Poznámka:
Česká vyhláška 113/2005 o označování (§ 9 odst. 5) požaduje uvádění %ního obsahu soli, pokud převyšuje 2,5 % (nevztahuje se na koncentrované polévky, dresinky apod).