Bezpečnost potravin

Finase® EC: aditivum do krmiv pro krůty

Vydáno: 12. 4. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA k bezpečnosti přípravku  Finase® EC (6-fytáza) jako aditiva do krmiv pro výkrm krůt.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) posuzoval bezpečnost přípravku Finase® EC. Žádost o schválení bezpečnosti přípravku podala společnost Roal Oy (Finsko).
Finase® EC je krmivářské aditivum s 6-fytázou, s deklarovanou enzymatickou aktivitou, a je produkováno geneticky modifikovaným druhem Trichoderma reesei. Aditivum Finase® EC je vyrobeno v pevné (Finase® EC 40 P) a kapalné (Finase® EC 10 L) formě, pevná forma zaručuje minimální aktivitu 40 000 PPU/g a kapalná forma minimálně 10 000 PPU/g. Finase® EC je určen k používání v rozsahu dávkování  250-1000 PPU/kg kompletního krmiva pro výkrm krůt nebo plemenný chov.
K předcházející žádosti o schválení bezpečnosti přípravku nebyl EFSA schopen učinit závěr, vzhledem k nedostatku údajů. Žadatel zajistil nové studie snášenlivosti přípravku  krůtami určenými na výkrm.

Na základě výsledků předložené studie, EFSA-FEEDAP došel k závěru, že 6-fytáza obsažená v produktu Finase® EC je bezpečná v maximálním doporučené dávce 1000 PPU/kg krmiva určeného pro výkrm krůt. Tento závěr může být rozšířen i na plemenný chov krůt.
Stanovisko EFSA je v příloze.

Příloha: Scientific Opinion on the safety of Finase® EC (6-phytase) as a feed additive for turkys for fattening

Zdroj:  EFSA