Bezpečnost potravin

Financování veterinárních programů v ČR v roce 2010 z prostředků EU

Vydáno: 7. 12. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 4.12.2009.

Pět „melounů“, a v eurech, to je dobré

Opět důkaz, jak Státní veterinární správa ČR prospívá našim zemědělcům: To jak jsme dobře zpracovali, a dobře prezentovali účinnost veterinárních programů, uznal Brusel a schválil na tyto programy celkem 5 085 000 eur na rok 2010. Jde například na ozdravné programy proti salmonelóze, na vakcinaci proti bluetongue, vyšetřování BSE a vyšetřování ptačí chřipky.

Takže jde téměř 130 milionů korun. Vždy jde o krytí 50 % nákladů na jednotlivé programy. Z rozhodnutí Komise 2009/883/ES, které bylo právě publikováno v Úředním věstníku EU, tedy vyplývá, že na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz byly pro ČR schváleny následující maximální příspěvky:

Katarální horečka ovcí (Bluetongue) – 1 600 000,- €

50 % na očkování, laboratorní testy v rámci virologického, sérologického a entomologického dozoru a na nákup očkovacích látek a pastí (na tiplíky).

Salmonelóza v chovech brojlerů, nosnic a v reprodukčních chovech a v hejnech krůt – 2 500 000,- €

50 % nákladů na bakteriologické vyšetření a sérotypizaci v rámci úředního vzorkování, bakteriologické vyšetření na průkaz účinnosti dezinfekce, vyšetření tkání na inhibiční látky, nákup očkovacích látek a na odškodnění vlastníků za hodnotu utracených brojlerů, nosnic a plemenných krůt.

Influenza ptáků a drůbeže a volně žijících ptáků – 85 000,- €

50 % nákladů na provádění laboratorních testů.

TSE + BSE + Klusavka – 900 000,- €

100 % nákladů na rychlé testy, konfirmační testy a základní molekulárně diskriminační testy (maximálně však skot – 5,- €, ovce kozy – 30,-€); 50 % nákladů na odškodnění vlastníků za hodnotu utracených zvířat; a 50 % nákladů na genotypovou analýzu vzorků.

Státní veterinární správa ČR výši příspěvku vnímá jako uznání a ocenění účinnosti našich veterinárních programů a zaručuje, že prostředky budou vynaloženy přesně tak, jak mají. Ostatně o tom vždy i podává do Bruselu zprávu.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR