Bezpečnost potravin

Financování vakcinace proti katarální horečce ovcí

Vydáno: 14. 8. 2008
Autor:

Vyjádření MZe ČR k vakcinaci proti tzv. Bluetongue.

Vláda v květnu rozhodla o uvolnění 155 milionů korun z Vládní rozpočtové rezervy. Částku 100 milionů již dříve MZe obdrželo od ministerstva financí na řešení náhrad z titulu veterinárního zákona.
Náklady na vakcínu a přibližně polovina nákladů na vlastní provedení vakcinace budou hrazeny z prostředků Evropské unie, stát přispívá na uhrazení druhé poloviny nákladů na provedení očkování.
Vakcinace ovcí bude zahájena dne 20.8.2008, viz tisková zpráva SVS ČR.

Zdroj: Petr Habáň, Odbor komunikace MZe

Případné další dotazy zodpoví: Josef Duben, SVS ČR (tel. 227 010 154) nebo Petr Habáň, MZe ČR (tel. 724 790 268).