Bezpečnost potravin

Faktory přispívající k šíření MRSA u prasat v EU

Vydáno: 7. 6. 2010
Autor:

Druhá část zprávy EFSA navazující na monitoring výskytu MRSA u prasat v EU v roce 2008.

V listopadu 2009 uveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) výsledky prvního monitoringu výskytu MRSA (meticillin rezistentní Staphylococcus aureus) u prasat v EU (zpráva část A).
Dne 3.6.2010 uveřejnil EFSA část B zprávy (viz příloha), ve které hodnotí faktory přispívající k šíření MRSA v chovech prasat v EU.
Většina infekcí MRSA se přenáší přímým nebo nepřímým kontaktem mezi lidmi (human-to-human). Lidé jsou vystaveni MRSA rovněž tím, že přicházejí do kontaktu s infikovanými zvířaty. To se týká hlavně chovatelů, veterinárních pracovníků a jejich rodin. V současné době neexistuje žádný důkaz, že se MRSA přenáší na člověka z konzumace kontaminovaných potravin nebo manipulací s nimi.
Monitoring EFSA ukazuje na to, že u větších chovů je větší pravděpodobnost, že budou kontaminovány MRSA. To se týká plemenných i produkčních chovů. Ve studii EFSA se např. uvádí, že u plemenných chovů s více než 400 kusy prasat je dvakrát vyšší pravděpodobnost kontaminace MRSA než u chovů s méně než 100 kusy prasat.
Analýza EFSA dále ukazuje, že pohyb zvířat hraje roli v kontaminaci plemenných chovů prasat: jak obchodování s plemennými prasaty mezi členskými státy, tak pohyb prasat mezi plemennými a produkčními chovy v rámci jednoho členského státu. Údaje ukazují na to, že se MRSA přenáší pohybem zvířat mezi těmito dvěma typy chovů.
EFSA doporučuje shromažďovat více informací na národní úrovni o těch faktorech, které vystavují chovy prasat riziku infekce MRSA a o opatřeních, která zamezují šíření MRSA.
 
 
Zdroj: EFSA