Bezpečnost potravin

Extrakt z oregána a meduňky lékařské jako potravinářské aditivum

Vydáno: 1. 4. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA. Pro nedostatek podkladů poskytnutých žadatelem EFSA nemohl bezpečnost extraktů posoudit.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho vědecký panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin (EFSA–ANS), aby vypracoval vědecké stanovisko k bezpečnosti vodných extraktů oregána a meduňky lékařské, pokud se použijí jako aditiva (antioxidanty) do potravin (podle směrnice 95/2/ES).
Uvedené extrakty obsahují řadu fenolových sloučenin, které mají antioxidační vlastnosti.
Panel ANS uvedl, že žadatel poskytl pouze omezené údaje o chemickém složení extraktů. Žadatel neposkytl odpovídající specifikace pro složky obsažené v extraktech (např. estragol, karvakrol a thymol).
Na základě publikovaných údajů je hlavní fenolovou složkou oregana rosmarinová kyselina, která tvoří 75 % identifikovaných fenolových kyselin. Ostatní fenolové kyseliny, např.protokatechová kyselina, p-kumarová kyselina, ferulová kyselina, chlorogenová kyselina, gallová kyselina jsou obsaženy v extraktu v mnohem nižších množstvích. Extrakt obsahoval také malé množství flavonoidů luteolin a eriodictyol.
Většina fenolových látek v extraktech oregána a meduňky lékařské se absorbuje, rychle metabolizuje a vylučuje. Různé fenolové kyseliny byly rovněž zjištěny v tekuté složce stolice lidí.
Panel ANS ve svém stanovisku uvádí, že oregáno i meduňka lékařská se již dlouhodobě používají jako bylinné složky potravin. Přirozené extrakty z oregána a meduňky se v USA považují obecně za bezpečné (mají status GRAS).
Potenciální průměrný příjem fenolů z extraktů oregána a meduňky lékařské z osmi kategorií potravin, pro které žadatel navrhl použití extraktů, činí 2,0 mg/kg tělesné hmotnosti/den u žen a 2,3 mg/kg tělesné hmotnosti/den u mužů.
Pokud by se bralo do úvahy, že se uvedené byliny použijí také jako čaj, pak denní příjem fenolů činí 6,6 mg/kg tělesné hmotnosti u mužů a 7,3 mg/kg tělesné hmotnosti u žen.
Panel konstatoval, že žadatel rovněž neuvedl odhad příjmu fenolů u osob – vydatných konzumentů.
Na základě údajů, které byly k dispozici, panel konstatoval, že příjem fenolů při použití extraktů oregána a meduňky lékařské jako aditiva do potravin by byl v rozsahu příjmu, který se získá použitím listů oregána a meduňky lékařské pro přípravu bylinných čajů.
 
Tím, že žadatel neposkytl dostatečné specifikace a charakterizace extraktů, neuvedl údaje o genotoxicitě, reprodukční a vývojové toxicitě a toxicitě extraktů při dlouhodobém příjmu, nemohl EFSA–ANS provést posouzení bezpečnosti uvedených extraktů z hlediska jejich použití jako aditiva do potravin. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA