Bezpečnost potravin

Export mléčných produktů z Indie do EU nebyl schválen

Vydáno: 3. 11. 2008
Autor:

Zpráva z mise Evropské komise do Indie v květnu 2008. Řada zjištěných nedostatků.

Evropská komise, Úřad pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO) GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnil finální zprávu z mise FVO do Indie (viz příloha), která se uskutečnila ve dnech 16.–29. května 2008. Posláním této mise bylo posoudit úroveň veterinárních a hygienických podmínek při výrobě a zpracování mléčných výrobků určených pro export do EU.
Posouzení bylo založeno na standardech uvedených v rozhodnutí Komise 2004/438/ES ze dne 29.4.2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství.
Ve zprávě FVO se dochází k závěru, že ačkoliv se Indie snažila o vytvoření podmínek nezbytných pro export mléčných produktů do EU, podmínky EU stanovené v rozhodnutí Komise 2004/438/ES splněny nebyly. Kompetentní autority v Indii rovněž nezajistily, aby zásady certifikace odpovídaly zásadám v EU stanoveným ve směrnici Rady 96/93/ES. Ve zprávě FVO jsou uvedena doporučení pro kompetentní autority v Indii. 
 
Příloha: Zpráva FVO z mise do Indie, květen 2008 (pdf, 202 kB, 29 stran)