Bezpečnost potravin

Evropské potraviny se prosazují tradicí a kvalitou

Vydáno: 13. 3. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 13.3.2009.

Zachovat a zároveň zjednodušit obchodní normy, systémy certifikace a chráněná označení potravin, to vše je důležité pro spotřebitele i producenty. Těmito slovy by se daly shrnout závěry Konference kvality zemědělských produktů a potravin, která probíhá včera a dnes v Praze za účasti eurokomisařky Mariann Fischer Boel, ministra zemědělství Petra Gandaloviče a zhruba desítky ministrů zemědělství zemí EU.
 
„Všechny systémy garantující kvalitu, zaručený původ a výrobní postup v současnosti fungují dobře a neměli bychom se jich vzdávat. Jejich fungování je důležité pro ochranu spotřebitele. Je zapotřebí tyto systémy zjednodušit a zpřehlednit tak, aby bylo pro spotřebitele jasné, co kupuje, a pro producenta, jaká pravidla musí splňovat,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Kvalita a tradice jsou podle jeho slov hlavní přidanou hodnotou evropské produkce a tu je zapotřebí zachovat, a zvýšit tak konkurenceschopnost evropských producentů.
 
Nové členské země na konferenci vyjádřily názor, že systém zaručených tradičních specialit je zapotřebí zachovat a využít jeho potenciál.
Všichni účastníci konference se shodli na tom, že je velmi důležité zvýšit povědomí spotřebitelů o tom, co pro ně různé certifikáty a označení znamenají a že označené výrobky splňují přesně daná kritéria a můžou se na ně spolehnout. Pevně daná a přehledná pravidla jsou i pro producenty zárukou stabilního prostředí.
 
Oficiální stránky konference www.qpc.cz vám poskytnou další informace.

Zdroj: MZe