Bezpečnost potravin

Evropské fondy – Regionální operační programy

Vydáno: 25. 3. 2008
Autor:

Seminář, který se koná dne 15. dubna 2008 v Praze ve Veletržním paláci v prostorách Národní galerie.

Seminář “Evropské fondy – Regionální operační programy” je určen všem, kteří chtějí čerpat finanční prostředky z fondů EU.
 
Pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům určených pro celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.
 
Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory.
 
Z regionálních operačních programů lze financovat projekty z následujících oblastí:
 
– dopravní dostupnost a obslužnost,
– rozvoj území,
– regionální rozvoj podnikání,
– rozvoj cestovního ruchu.
 
O podporu mohou žádat kraje, obce, města, organizace zřízené obcí, nebo městem, neziskové organizace, podnikatelé, aj.
 
Bližší informace a podrobný přehled obsahu semináře najdete zde.