Bezpečnost potravin

Evropské agentury pro veřejné zdraví posuzují MRSA

Vydáno: 29. 6. 2009
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA, ECDC a EMEA k antibiotické rezistenci Staphylococcus aureus.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) uveřejnily společnou vědeckou zprávu (viz příloha) týkající se meticillin rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) u dobytka, domácích mazlíčků a potravin.
 
Vzhledem k tomu, že pohyb zvířat a kontakt mezi živými zvířaty a lidmi jsou pravděpodobně důležitými faktory přenosu MRSA, dochází zpráva k závěru, že nejúčinnější regulační opatření jsou na úrovni farem.
 
 
Zdroj: EFSA
 

Antimikrobiální rezistence jako biologické riziko z potravin
Boj proti MRSA
Výzkum frekvence MRSA
Význam MRSA pro veřejné zdraví
Méně MRSA pozitivních chovatelů v Dánsku
Přenos MRSA vepřovým masem je nepravděpodobný