Bezpečnost potravin

Evropská rada pro výzkum zahájila činnost

Vydáno: 21. 4. 2007
Autor: pospisilova

ERV zahájila oficiálně činnost 27. 2. 2007. Personální obsazení ERV a pracovní program na rok 2007.

V souvislosti s fungováním 7. rámcového programu výzkumu a vývoje v EU byla zřízena Evropská rada pro výzkum (ERV). Jde o nový orgán Evropské komise, který bude financovat tzv. “hraniční” (frontier) výzkum prováděný evropskými špičkovými výzkumnými pracovníky. Činnost ERV byla oficiálně zahájena dne 27. února 2007 na konferenci v Berlíně.
Prvním předsedou ERV se stal Prof. Fotis Kafatos z Imperial College v Londýně. Vědecký výbor ERV má 22 členů. Česká republika nominovala do výboru Prof. Pavla Exnera.
* První přidělování grantů ERV (uzávěrka 1. výzvy je 25. dubna 2007)
Aktivity ERV lze průběžně sledovat na internetových stránkách http://erc.europa.eu.