Bezpečnost potravin

Evropská konference o zajištění semen a propagačního materiálu v 21. století

Vydáno: 9. 2. 2009
Autor:

Akce pořádaná Evropskou komisí se uskuteční 18.3.2009 v Bruselu.

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele organizuje dne 18.3.2009 v Bruselu konferenci, na které se bude diskutovat o výsledcích, ke kterým se došlo při posuzování legislativy zaměřené na semena a propagační materiál (S&PM) a jak postupovat dále. Cílem je ujasnit si stanoviska různých zainteresovaných skupin na doporučení uvedená ve zprávě hodnotící současný stav. Výstup z diskuse napomůže Komisi při vytváření akčního plánu revize legislativy Společenství týkající se uvádění S&PM na trh a dále určit oblasti, na které by se mělo zaměřit posuzování dopadu.
 
Semena slouží k produkci potravin, krmiv, vláken, květin a paliv. Cílem legislativy (v současné době ji tvoří 12 směrnic) je zajistit volný pohyb vysoce kvalitních semen a rostlinného propagačního materiálu odrůd, které budou splňovat očekávání jejich uživatelů.