Bezpečnost potravin

Evropská konference o vakcinaci proti katarální horečce

Vydáno: 23. 1. 2008
Autor:

Uskutečnila se 16. ledna 2008 v Bruselu. Jsou k dispozici prezentace z této konference.

Dne 16. ledna 2008 se uskutečnila v Bruselu konference, která byla zaměřena na strategii vakcinace proti katarální horečce.
Konference se zúčastnilo více než 400 delegátů (vědců, zástupců vládních i nevládních institucí členských států EU, zástupci průmyslu aj.).
Konferenci zahájil komisař pro zdraví Markos Kyprianou. Souhrn z jeho projevu je zde. Ředitel sekce pro zdraví a welfare záležitosti při GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele na závěr konference zkonstatoval, že vakcinace je zjevně základní a pravděpodobně jediné účinné veterinární opatření vůči katarální horečce doprovázené dodatečnými opatřeními jako je omezení pohybu a stálý dozor. Konstatoval rovněž, že značné zkušenosti jižních států EU s regulací katarální horečky budou využity při přípravě harmonizované strategie EU. Závěry konference a tisková zpráva.
 
Níže je uveden přehled prezentací, které zazněly na konferenci: