Bezpečnost potravin

Evropská komise zveřejnila výzvu na podávání projektů

Vydáno: 5. 8. 2009
Autor: berankova1

Evropská komise vyhlásila dne 30.7. 2009  všeobecnou výzvu na podávání projektů v 7. RP - tematické prioritě Zemědělství, potraviny, rybářství, lesnictví a biotechnologie.

Evropská komise vyhlásila dne 30.7. 2009  všeobecnou výzvu na podávání projektů v 7. rámcovém programu Evropské komise – tematické prioritě Zemědělství, potraviny, rybářství, lesnictví a biotechnologie (KBBE) FP7-KBBE-2010-4. Uzávěrka pro podávání projektů do této výzvy je 14.1. 2010.

Kromě všeobecné výzvy jsou v oblasti KBBE vyhlášeny ještě další výzvy společné pro další tematické oblasti:

* Projekty ERANET (zahrnuje také oblasti Zdraví, Životní prostředí, Nanotechnologie,
   Doprava): FP7-ERANET-2010-RTD  s uzávěrkou 19.1. 2010.

* Projekty zacílené na spolupráci s africkými zeměmi FP7-AFRICA-2010 
  (zahrnuje také oblast Zdraví a Životní prostředí) s uzávěrkou výzvy 14.1. 2010.

* Chřipka (zahrnuje také oblast Zdraví) FP7-INFLUENZA-2010 
   s uzávěrkou 29.10. 2009.

* Oceánský výzkum (též v tématických oblastech Energie, Životní prostředí, Doprava a
   Socio-ekonomické vědy) FP7-OCEAN-2010 s uzávěrkou 14.1. 2010.

Podrobné informace, pracovní programy s tématy, příručky pro předkladatele a vstup do elektronického systému na podávání projektů jsou k dispozici na stránkách jednotlivých výzev.

Pracovní program s podrobným popisem vyhlášených témat.
 
Informace: Ing. Nada Konickova, Technology centre AS CR
Rozvojova 135, 165 02 Prague 6
phone: +420 234 006 109
fax: +420 220 922 698
e-mail: konickova@tc.cz
http://www.tc.cz