Bezpečnost potravin

Evropská komise požaduje urychlené vypracování stanoviska k melaminu

Vydáno: 27. 5. 2007
Autor: pospisilova

EFSA má během 10 pracovních dnů vypracovat vědecké stanovisko k přítomnosti melaminu v potravinách a krmivech.

Na základě uveřejněných zpráv o onemocnění a úmrtí domácích mazlíčků (koček a psů) v USA počátkem února 2007 začaly americké úřady dohledávat zdroj zdravotních problémů u těchto zvířat. V polovině března 2007 se zjistilo, že původcem problémů byl pšeničný lepek importovaný z Číny a použitý při výrobě “pet food”. Výsledkem bylo stahování krmiv pro mazlíčky obsahujících pšeničný lepek. Dalším šetřením se zjistilo, že do pšeničného lepku a jiných bílkovinných zdrojů byl záměrně přidáván melamin, průmyslová chemikálie s vysokým obsahem dusíku, která se používá např. do materiálů jako jsou plasty. Důvodem pro přidávání do krmiv bylo dosáhnout zdánlivého zvýšení obsahu bílkovin v těchto krmivech.
Ačkoliv neexistuje žádný důkaz, že kontaminovaný pšeničný lepek z Číny byl dovezen do EU, Evropská komise požádala členské státy EU, aby zkontrolovaly dodávky pšeničného lepku pocházejícího z třetích zemí a zejména z Číny.
Dne 16. května 2007 EFSA obdržel žádost z Evropské komise, aby vypracoval během 10 pracovních dní vědecké stanovisko k přítomnosti melaminu a strukturálně příbuzných sloučenin, např. kyanurové kyseliny (cyanuric acid) v bílkovinných zdrojích používaných při výrobě potravin a krmiv. EFSA má v úmyslu zaslat Evropské komisi vědecky podloženou odpověď během několika týdnů.
 
 
Související příspěvky: