Bezpečnost potravin

Evropská deklarace o potravinách, technologiích a výživě

Vydáno: 3. 6. 2009
Autor:

Deklarace byla podepsána v Lublani dne 7.11.2008 v rámci prvního evropského kongresu o potravinách.

Ve dnech 4.–9. listopadu 2008 se konal v Lublani (Slovinsko) první evropský kongres o potravinách organizovaný Evropskou federací pro potravinářskou vědu a technologii (EFFoST). V rámci kongresu byla podepsána Evropská deklarace o potravinách, technologiích a výživě (viz příloha 1 a 2).
Deklarace se zabývá otázkami potravin a výživy na základě stavu evropské potravinářské vědy, technologií a výživy. Podporuje soudržnost evropské potravinářské vědy, technologií a výživy v rámci hlavních otázek v oblasti potravinářství a požaduje dodržování a podporu základních zásad a vyhlašuje hlavní opatření, která mají být v budoucnosti podporována.
Cílem přijaté deklarace je:
– zvýšit informovanost o potravinách,
– zformulovat o nich příslušné znalosti a dovednosti,
– zúrodnit tyto znalosti na všech úrovních společnosti,
– dát dohromady společnosti v oblasti potravin a výživy v geograficky
vymezené Evropě,
– stabilizovat činnosti v této oblasti a
– přenést všechny získané zkušenosti do denní praxe.
 
Deklarace byla připravena Výborem velvyslanců na kongresu ze 41 evropských zemí a podepsána na městské radnici v Lublani dne 7. listopadu 2008.
 
 
Zdroj: Materiály poskytnuté VŠCHT Praha