Bezpečnost potravin

EURRECA: výzkumný projekt EU

Vydáno: 6. 1. 2007
Autor: pospisilova

Zaměřený na harmonizaci nutričních doporučení v Evropě se zvláštním zřetelem na citlivé skupiny populace.

EURRECA je výzkumný projekt řešený v 6. rámcovém programu V&V v EU za podpory Evropské komise. V rámci tohoto projektu bude ILSI Europe koordinovat vytvoření NoE (Network of Excellence) pro harmonizaci nutričních doporučení v Evropě se zvláštním zřetelem na citlivé skupiny populace. Síť bude tvořena minimálně 35 subjekty (vysoké školy, MSP, spotřebitelské organizace) v 17 evropských zemích.
Projekt EURRECA bude podporovat, doplňovat a rozšiřovat práci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a evropské technologické platformy (ETP) “Food for Life” (“Potraviny k podpoře zdraví”). Projekt bude zahájen počátkem roku 2007. Poběží pět let a náklady na jeho řešení budou činit 13,2 milionů EUR.
 
Aktuální informace z řešení projektu budou uveřejňovány na internetové adrese EURRECA.