Bezpečnost potravin

EUROSTARS: program EU na podporu výzkumu a vývoje v MSP

Vydáno: 21. 9. 2007
Autor: pospisilova

Od 2. října 2007 bude spuštěn nový program EU, jehož cílem je zvýšení konkurenceschopnosti MSP.

Eurostars je první evropský program na podporu výzkumu a vývoje, který se specificky zaměřuje na malé a střední podniky (MSP). Týká se všech technologických oblastí. Je určen výhradně pro civilní účely, přičemž se musí zaměřovat na vývoj nového produktu, procesu nebo služby. Projekty by neměly trvat déle než tři roky. Během dvou let od ukončení projektu by měl být produkt výzkumu připraven k uvedení na trh.
Eurostars je program spolupráce, což znamená, že se musí do projektů řešených v rámci Eurostars zapojit minimálně dva MSP ze dvou různých zemí zúčastňujících se programu Eurostars. V současné době je do programu Eurostars zapojeno 27 zemí a to přes síť národních úřadoven programu Eureka. Projekty do programu Eurostars se budou podávat elektronicky přes sekretariát Eureka. (Pozn.: Na rozdíl od ostatních zemí ČR neuvádí kontaktní osobu pro program Eurostars.)
 
Program Eurostars bude spuštěn 2. října 2007. Finanční prostředky vyčleněné na projekty programu Eurostars.