Bezpečnost potravin

EuroNanOSH 2007: první evropská konference k problematice bezpečnosti nanotechnologie a nanočástic

Vydáno: 16. 11. 2007
Autor: pospisilova

Uskuteční se ve dnech 3.–5. prosince 2007 v Helsinkách (Finsko).

EuroNanOSH je první evropská konference, která se zaměřuje na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, kteří přicházejí v rámci svého povolání do styku s nanotechnologií a zpracovanými nanočásticemi. Konference se uskuteční v Helsinkách (Finsko) ve dnech 3.–5. prosince 2007. Více informací je k dispozici na www.ttl.fi/EuroNanOsh.
 
Zdroj: Nanoforum Newsletter No. 24 (listopad 2007)