Bezpečnost potravin

EuroNanoForum: 2007–2005–2003

Vydáno: 26. 9. 2007
Autor: pospisilova

Nejvýznamnější konference v EU k problematice nanotechnologie. Jsou k dispozici sborníky prezentací z let 2007, 2005 a 2003.

EuroNanoForum je akce, která se koná ve dvouletých intervalech. Pořádá ji vždy ta země, která právě předsedá Radě EU.
 
V rámci německého předsednictví Radě EU se uskutečnila v Düsseldorfu ve dnech 19.–21. června 2007 konference a výstava “EuroNanoForum 2007: Nanotechnologie v průmyslových aplikacích”. Uvedená akce byla označena za stěžejní evropský kongres týkající se transferu nanotechnologie z výzkumu do průmyslových procesů, produktů a aplikací. Konferenci provázela speciální průmyslová výstava prezentující evropské klíčové hráče v oblasti nanotechnologie. Obsáhlý program (press program) byl připraven pro novináře.
Je k dispozici sborník z konference, který poskytuje přehled o současné situaci v oblasti nanotechnologie pro průmyslové aplikace.
Více informací o konferenci: www.euronanoforum2007.eu/
 
* EuroNanoForum 2007, sborník prezentací (pdf, 5 MB, 201 stran)
 
Ve dnech 5.–9. září 2005 se konalo v Edinburgu “EuroNanoForum 2005: Nanotechnologie a zdraví občanů EU v roce 2020”. Během konání konference EuroNanoForum 2005 byla spuštěna dne 6. září 2005 evropská technologická platforma (ETP) NANOMEDICINA.
Více informací o konferenci: www.euronanoforum2005.org
 
* EuroNanoForum 2005, sborník prezentací (pdf, 5 MB, 316 stran)
 
Za italského předsednictví Radě EU se uskutečnilo v Trieste ve dnech 9.–12. prosince 2003 “EuroNanoForum 2003: Zkoumání současného stavu k překonávání barier, otevřená diskuse”.
 
* EuroNanoForum 2003, sborník prezentací (pdf, 5 MB, 219 stran)
 
Zdroj: Cordis