Bezpečnost potravin

EuroFIR AISBL – významný poskytovatel informací o složení potravin

Vydáno: 7. 3. 2011
Autor: Ing. Marie Macháčková

EuroFIR AISBL je mezinárodní nezisková organizace na bázi členství odborných pracovišť zabývajících se zpracováním dat o složení potravin, uživatelů databází a dalších zainteresovaných subjektů.

EuroFIR AISBL (www.eurofir.eu) pokračuje v aktivitách úspěšného projektu EuroFIR (European Food Information Resource)  financovaného z prostředků 6. RP EU, jehož cílem bylo standardizovat proces sběru a dokumentace dat, vytvořit nástroje pro transfer dat a vybudovat síť databází složení potravin v Evropě.
Organizace EuroFIR AISBL je zaměřena na vývoj, management, publikování a využívání dat o složení potravin, podporu mezinárodní spolupráce, standardizaci zpracování dat, harmonizaci hodnocení kvality dat, zajištění vyhledatelnosti a zpřístupnění dat, vzdělávání zpracovatelů a uživatelů dat a participaci na celoevropských projektech souvisejících např. s nutriční epidemiologií.
V současné době je do činnosti organizace zapojeno téměř 50 subjektů (univerzit, výzkumných institucí, podniků malé a střední velikosti) z 27 Evropských států. Agendu kontaktního místa pro EuroFIR AISBL v ČR zajišťuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací, v rámci společné pracovní skupiny s Výzkumným ústavem potravinářským, v.v.i.  Ze strany  EuroFIR byla v rámci spolupráce s pracovní skupinu zajištěna podpora zaškolení odborných pracovníků, zpřístupnění nezbytné dokumentace, poskytnutí konzultační službeb a financování vybraných prvků agendy.
EuroFIR AISBL poskytuje informační služby o složení potravin pro široké spektrum uživatelů z oblasti výzkumu, průmyslu, státní správy, vzdělávání.
Pro registrované členy zpřístupňuje EuroFIR AISBL následující informační produkty: 
EuroFIR eSearch facility – jednotné vyhledávací rozhraní pro prohledávání více než 20 národních databází složení potravin
EuroFIR eBASIS  – Bioactive Substances in Food Information Systems  – databáze složení a účinků biologicky aktivních látek rostlinného původu
e-learningový kurz „Analýza potravin pro nechemiky“ – aplikace poskytující základní informace o analýze potravin se zaměřením na sběr dat pro databáze složení potravin. Je určen pro široké spektrum uživatelů databází složení potravin.
Výhody registrovaného členství v EuroFIR lze vyzkoušet zdarma v rámci sedmidenního testovacího přístupu.
Kontakt:
Paul Finglas (ředitel)
E-mail paul.finglas@eurofir.org AISBL
40, Rue Washington
1050 Brussels
Belgium
E-mail: secretariat@eurofir.org

EuroFIR