Bezpečnost potravin

EUROAGRI+: workshop + kooperační burza

Vydáno: 18. 7. 2007
Autor: pospisilova

Uskuteční se 27. září 2007 v Salzburku. Účast na akci je bezplatná. Akce k navázání spolupráce mezi výzkumem a výrobou.

Dne 27. září 2007 se uskuteční v Salzburku (Rakousko) kooperační burza, na které dojde k setkání pracovníků vědy s průmyslovou sférou (MSP) a to v rámci projektu Euroagri+  projektu (z programu EUREKA), který se zaměřuje na posilování konkurenceschopnosti v sektoru zemědělství, potravin a krmiv prostřednictvím aplikace inovačních technologií v oblastech, které mají šanci uspět na trhu.

Akci organizuje:

* WKO (Hospodářská komora Rakouska)
* FFG (Rakouská společnost na podporu výzkumu, technologie a inovací v oblasti výzkumu orientovaného na využití v praxi)
* TCG Salzburg (Spol. s r.o. zaměřující se na transfer inovací a technologií)
* ITG Salzburg (Spol. s r.o. zaměřující se na transfer inovací a technologií)
 
Akci podporuje:
* Eureka (Rakousko)
* WKS (Hospodářská komora Salzburku)
* L (Lebensministerium; ministerstvo pro zemědělství, lesnictví, životní prostředí, vodní hospodářství a potraviny)
* go international (32. akční program na internacionalizaci rakouského hospodářství)
Akce se bude konat v Hospodářské komoře Salzburku. Na program workshopu jsou zařazeny přednášky např. na téma:
– Budoucnost potravin nového typu z hlediska novátorského
– Vývoj potravin, senzorické hodnocení a přijatelnost pro spotřebitele
– Biomarkery jako indikátory kvality potravin
– Regionální značky
– Úspěšné příklady mezinárodní i národní spolupráce v oblasti výzkumu
 
Další informace včetně přihlašovacího formuláře, seznamu účastníků apod.
získáte na webové adrese http://www.matchmaking.at/euroagri07/.
 
Zaregistrujte se a neztraťte tak možnost setkat se s potenciálními partnery z oblasti vědy, průmyslu, aplikovaného výzkumu, vývoje produktů a mnoha dalších oborů.
 
Účast na workshopu je bezplatná!