Bezpečnost potravin

EU ruší zákaz dovozu čínské drůbeže

Vydáno: 17. 10. 2008
Autor:

Po čtyřletém zákazu schválila Komise 9 čínských společností pro dovoz do EU.

Evropská komise vydala seznam devíti společností z východočínské provincie Shandong, které jsou schváleny pro export tepelně ošetřených výrobků z drůbežího masa do EU. Zákaz exportu z této oblasti bude zrušen po čtyřech letech existence.
Roční export těchto výrobků do EU se odhaduje na ca 100 000 t v hodnotě ca 1 mld. USD. Celkový import drůbeže do EU činí ročně ca 700 000 t. Inspektoři z EU sledují uvedené podniky od r. 2004 z hlediska nepřípustných reziduí látek, výskytu ptačí chřipky aj. Několik opakovaných inspekcí prokázalo, že čínské úřady jsou schopny splňovat příslušné požadavky týkající se zdraví drůbeže.
 
EU Food Law, 2008, č. 359, s.21
Rozhodnutí 2008/638/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES pokud jde o povolení dovozu tepelně ošetřených výrobků z drůbežího masa z Číny (OJ L 207, 05.08.2008, s.24)

Rozhodnutí 2008/639/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (OJ L 207, 05.08.2008, s.30)