Bezpečnost potravin

EU požaduje monitorování hladiny akrylamidu v potravinách

Vydáno: 22. 6. 2007
Autor: pospisilova

Evropská komise požaduje od členských států monitorování hladiny akrylamidu ve zpracovaných potravinách až do roku 2009.

Evropská komise požaduje od členských států monitorování hladiny akrylamidu ve zpracovaných potravinách, a to až do roku 2009. Cílem je zjistit, jak hladina akrylamidu v jednotlivých zemích každoročně klesá a zda přijatá opatření jsou efektivní. Akrylamid je látka se zjištěnými genotoxickými a karcinogenními účinky a její sledování je tudíž z hlediska lidského zdraví velmi důležité. Akryalamid se stal nechvalně populárním v roce 2002, kdy Švédský úřad pro potraviny referoval o nebývale vysokých hladinách akrylamidu v potravinách bohatých na sacharidy. Od té doby se o této látce celosvětově shromažďují dostupné údaje. Bylo zjištěno, že akrylamid se vytváří při Maillardově reakci probíhající během pečení, smažení či restování škrobnatých potravin. V roce 2005 schválil Evropský Úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  analýzu rizik prováděnou FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) a WHO (Světová zdravotnická organizace). Komise konstatovala, že průmysl přijal a prováděl od roku 2002 rozsáhlá opatření ke snížení hladiny akrylamidu ve zpracovaných potravinách. Nyní by se měla shromáždit věrohodná data o úrovni této látky v potravinách a získat tak jasný obraz o současné situaci. Údaje budou zjišťovány především u potravin známých svým vysokým obsahem akrylamidu, které jsou významnou součástí stravy celé populace a zvláště pak ohrožených skupin jako jsou děti a mladiství. Doporučuje se, aby výsledky monitorování byly v období 2007–2009 zasílány jednou ročně EFSA, který potom provede kompilaci a vytvoří databázi, která bude použita k vyhodnocení efektivnosti měření.