Bezpečnost potravin

EU Pesticides database

Vydáno: 16. 3. 2009
Autor:

Aktivity Evropské komise v oblasti pesticidů. Databáze pesticidů schválených v EU.

Evropská komise dokončila hodnocení pesticidů, které byly uvedeny na trh před rokem 1993. Uvedený program se týkal asi 1 000 látek a vedl k odstranění více než dvou třetin těchto látek z trhu. Všechny revidované pesticidy se podrobně posuzovaly z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Byla vytvořena nová databáze aktivních látek, které jsou schváleny v Evropě. Přístup do databáze: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
 
Uvedená databáze slouží výhradně pro informační účely, údaje z databáze nemají legislativní váhu. V databázi lze najít informace o:
– aktivních látkách (podle nařízení 91/414(EHS),
– maximálních limitech reziduí pesticidů ve výrobcích (podle nařízení (ES) č. 396/2005).
 
Pod heslem “Our food has become greener” vytvořila Evropská komise informační leták o svých aktivitách, které vedly ke sníženému používání pesticidů v potravinách. Informační leták je k dispozici v příloze.
 
Příloha: Our food has become greener (pdf, 3,37 MB)