Bezpečnost potravin

EU: klony nepřinášejí riziko

Vydáno: 6. 3. 2008
Autor:

Potravinářské výrobky získané z klonů zdravého skotu a prasat a jejich potomků mají normální složení a nutriční hodnotu jako podobné výrobky z běžně rozmnožovaných zvířat.

Podle EFSA – European Food Safety Autority je velmi nepravděpodobné, že existují rozdíly v bezpečnosti potravin získaných z běžně rozmnožovaných a klonovaných zvířat a jejich potomků.
V únoru minulého roku (2007) naznačila Evropská komise, že by klonování mělo být řízeno novelou evropského potravinářského zákona. EFSA byla pověřena vedením v oblasti hodnocení rizik z hlediska bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a vlivu na prostředí. European Group on Ethics se měla zabývat otázkou etiky klonování zvířat.
V USA skončilo období veřejných připomínek k předběžnému zákonu z prosince 2006. Konečnou verzi zákona by měla vydat Food&Drug Administration velmi brzy.
Na základě nejrozsáhlejší studie ohledně bezpečnosti potravin, nezjistila FDA žádný problém který by se týkal potravin z klonovaných zvířat nebo jejich potomků.
Francie a Nový Zéland publikovaly svoje hodnocení rizik klonování se závěrem, že potraviny z klonů a jejich potomků jsou bezpečné a odpovídající. Nový Zéland a Austrálie vydaly zprávy v nichž uvádějí, že maso a mléko z klonů jsou bezpečné. Kanada a Argentina mají v úmyslu udělat totéž.
EFSA vydává následující návrh posudku na klonování:
         technologie klonování bude produkovat přesné kopie zvířat s  vysokou užitkovostí a bude užívaná je pro rozmnožování
         pouze maso a mléko potomstva z běžně rozmnožovaných klonovaných zvířat bude užito pro komerční účely (ztržňováno)
         klonování se může použít pro zachování  ohrožených druhů
         mortalita a morbidita u klonů jsou vyšší než u běžně rozmnožených zvířat, ale většina klonů, které přežijí období okolo porodu  jsou           normální a zdravé
         na základě řady ukazatelů, včetně fyziologických a klinických, se uvádí, že zdravé klony a zdravé potomstvo nevykazují významné           rozdíly od vrstevníků vzniklých běžným rozmnožováním
         zdraví a welfare klonů může být nepříznivě ovlivněno, ale podíl nezdravých klonů se pravděpodobně sníží po zdokonalení           technologie klonování
         nepředvídá se žádný vliv klonování zvířat na prostředí; k dispozici je však zatím omezený počet údajů
         podle EFSA je klonování relativně nová technologie a dostupné údaje ohledně hodnocení rizik jsou omezené
         většina provedených studií pracovala s malým počtem vzorků a v současnosti dostupné údaje umožňují jen hodnocení klonů a jejich           potomků u skotu a prasat
         klonování je technologie, která se dále vyvíjí a informace o odchovaných zvířatech a těch, která zůstala živá určitou (významnou)           dobu jsou omezené.
Více informací o klonování zvířat naleznete na adrese: www.FeedstuffsFoodLink.com.