Bezpečnost potravin

EU-FORA – The EUropean FOod Risk Assessment Fellowship Programme

Vydáno: 13. 12. 2016
Autor: KM EFSA

Nový program stáží EFSA pro vědecké pracovníky

EU-FORA

Pro vědecké pracovníky organizací činných v oblasti bezpečnosti potravinového řetězce, které spolupracují s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) tzv. podle čl. 36[1], připravil EFSA nový program stáží. EU-FORA (the EUropean FOod Risk Assessment Fellowship Programme) bude zahájen v září 2017.

Program bude každoročně určen 15 pracovníkům organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36. V ČR tedy bude otevřený pro pracovníky těchto organizací:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.,
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Mendelova univerzita v Brně,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Státní zdravotní ústav,
Ostravská univerzita v Ostravě,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Biologické centrum Akademie věd,
Ministerstvo zemědělství.

Cílem programu je přilákat a motivovat mladé a mírně pokročilé vědce k hodnocení rizik, prohloubit spolupráci mezi EFSA a organizacemi v členských státech EU, přispět k harmonizaci metod hodnocení rizik v Evropě a dále rozvíjet metodologii hodnocení rizik. Program je zaměřen na hodnocení chemických a mikrobiologických rizik. Obsah programu bude vytvořen podle požadavků EFSA organizací vybranou ve výběrovém řízení. Stáž bude probíhat formou „on-job“ školení, tedy praktickou činností pod vedením zkušeného odborníka.

Délka stáže je 12 měsíců v organizaci v EU v jiné zemi, než ze které účastník pochází. V rámci toho účastník stáže absolvuje třítýdenní úvodní pobyt v EFSA (Parma, Itálie) a tři týdenní školení v průběhu roku v různých jiných organizacích. Financování je zajištěno z grantu EFSA. Do tohoto programu se mohou zapojit jednak instituce (institucionální úroveň), které se tak mohou stát hostující organizací a současně mohou podporovat své pracovníky k účasti v kurzu; na individuální úrovni je možné se zapojit jako účastník stáže nebo supervizor, tedy osoba hostitelské organizace dohlížející na průběh stáže.

Harmonogram realizace programu je vystavěn následovně – od listopadu 2016 bude probíhat výběrové řízení na hostující organizace (v počtu 8 až 10) a paralelně také výběr vhodných účastníků (v počtu 15). V době od února do března 2017 proběhne přidělení vybraných účastníků jednotlivým vybraným pracovištím. Na červen 2017 je naplánováno letní soustředění (Summer Workshop) v italské Parmě s cílem vyjasnit všechny otevřené otázky, vyladit poslední detaily a zajistit soulad všech zúčastněných. Od září 2017 začne první cyklus tohoto typu stáže pro hodnocení rizik.

PŘEHLEDNĚ: Harmonogram realizace programu v infografice EFSA

Výběrová řízení na hostitelské organizace a účastníky stáží byla otevřena dne 16. 11. 2016. Termín pro přihlášení je 27. ledna 2017, 12:00.

Veškeré informace můžete nalézt na internetových stránkách EFSA.


[1] Čl. 36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (zakládajícího nařízení EFSA). Podle čl. 36 podporuje EFSA propojení organizací působících v oblastech poslání úřadu. Cílem tohoto propojení je zejména vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci prostřednictvím koordinace činností, výměny informací, přípravy a provádění společných projektů, výměny odborných poznatků a osvědčených postupů v oblastech poslání úřadu.

 Zdroj: EFSA: EU-FORA – The EUropean FOod Risk Assessment Fellowship Programme