Bezpečnost potravin

EU chce podpořit a dále rozvíjet chov ryb

Vydáno: 26. 6. 2008
Autor:

Tisková zpráva MZe ČR ze dne 26.6.2008.

Ve světle rostoucí poptávky po rybách a zároveň se snižující nabídky mořských ryb role akvakultury, resp. hospodářského chovu ryb roste. Je tudíž třeba přijít s nástroji, které podpoří udržitelný růst a konkurenceschopnost akvakultury v EU. O možných nástrojích, jakými jsou např. udržení kvality a zdravotních standardů rybích produktů, ochrana životního prostředí s důrazem na čistotu vody, jednali ministři zemědělství a rybolovu v Lucemburku. Výsledkem jednání je memorandum podepsané přibližně polovinou členských států EU.

„Pro Českou republiku se jedná o důležité téma, kterému hodlám věnovat pozornost i během našeho předsednictví. Hlavním cílem je podpořit další rozvoj akvakultury v EU a zvýraznit roli sladkovodní akvakultury, kde Česká republika patří k předním hráčům na trhu,“ komentoval memorandum ministr Gadalovič.

Vedle klasických nástrojů na podporu a další rozvoj akvakultury, které mohou pomoci růstu produkce a spotřeby, tj. marketingových a obchodních nástrojů, se na pořadu jednání objevila i další témata. Ministři se zabývali zjednodušením a zpřehledněním legislativy, udržením kvalitativních a zdravotních standardů produktů akvakultury a ochranou životního prostředí. Předmětem debaty byl rovněž rozvoj akvakulturních oblastí či udržení rovnováhy u některých dravců jako například u kormorána. Řádově polovina členských států EU včetně České republiky podepsala memorandum o akvakultuře. Evropská komise plánuje, že předloží své Sdělení k akvakultuře na konci tohoto roku. Sdělení bude pak projednáváno během českého předsednictví v první polovině 2009.

Pojem akvakultura představuje cílevědomé, plánované obhospodařování vodních ploch za účelem dlouhodobě stálých výnosů vodní fauny a flory. Významu začala akvakulturní technologie nabývat koncem 20. století v důsledku snížení výnosů tradičního rybolovu. Akvakultura je tedy alternativou k tradičnímu rybolovu a možným řešením pro výživu lidstva, zejména vzhledem k extrémnímu vymírání dnes lovených ryb během posledních let či desetiletí. První zmínky o odchovu ryb v akvakulturních farmách pocházejí z Číny z roku 460 př. n. l. V našich zemích byly první „akvakulturou“ ve středověku založené rybníky.

 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe