Bezpečnost potravin

Escherichia coli O157 : H7

Vydáno: 2. 6. 2011
Autor:

Escherichia coli (velmi často jen zkráceně E. coli) je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.

Escherichia coli (velmi často jen zkráceně E. coli) je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.

Bakterie Escherichia coli je známá jako příčina „průjmu cestovatelů a dětí“ po řadu let. E. coli je součástí běžné mikroflóry trávícího traku u řady teplokrevných živočichů, včetně člověka. V posledních letech na sebe upoutává pozornost zejména serotyp E. coli O157 : H7, který produkuje toxiny tzv. verotoxiny. Tyto verotoxiny jsou zodpovědné za ničení částí sliznice tlustého střeva, což vede ke krvavým průjmům infikovaných jedinců. Proto je tento serotyp E. coli O157 : H7 zařazen do skupiny označované jako enterohaemoragické E. coli.

E. coli O157: H7 způsobuje krvavé průjmy (hemoragické kolitidy) a někdy dochází i k poškození ledvin,  tzv. hemolyticko-uremickému syndromu. Infekční dávka E. coli O157: H7 je velmi nízká.

Epidemie E. coli O157: H7 je vážným problémem Severní Ameriky, Japonska, jižní Afriky, Austrálie, a v současnosti také některých oblastí v Evropě. V České republice byl poslední případ výskytu E. coli O157: H7 zachycen v roce 1995, a to po konzumaci nepasterovaného mléka v rómské komunitě.

  Přenos původce je vázán nejčastěji na potraviny, kontaminovanou vodu, dále je možný přenos kontaktem se zvířaty a je možný také přenos mezi nakaženými osobami. Člověk se nejčastěji infikuje nedopečenými hamburgery nebo nepasterizovaným mlékem. Potraviny, kterými se bakterie přenáší, jsou tedy nejčastěji: syrové nebo nedostatečně tepelně opracované maso, syrové mléko a sýry, neomytá zelenina a ovoce, a také lískové ořechy (poslední případy v USA a Kanadě). Inkubační doba je relativně dlouhá, a to 3 až 8 dní.

  

Zdroj: MZe (eAgri.cz/ bezpecnostpotravin)

Další definice E.coli : zde