Bezpečnost potravin

ES prodlužuje lhůtu pro posudky ohledně neškodnosti látek na ochranu rostlin

Vydáno: 23. 2. 2010
Autor:

Nařízení 114/2010/ES prodlužuje lhůtu pro úřad EFSA na posouzení látek na ochranu rostlin zařazených do přílohy směrnice 91/414/EHS kvůli nezvládnutelnému množství posuzovaných látek.

Látky na ochranu rostlin, bez škodlivého účinku  jsou zařazeny do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Tomuto zařazení předchází posouzení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), ale v případě, že existují jasné známky toho, že lze očekávat, že účinná látka nebude mít škodlivý vliv na zdraví lidí či zvířat nebo na podzemní vody nebo že nebude mít nepřijatelný vliv na životní prostředí, má se tato látka zařadit bez předchozí konzultace s EFSA.


Pokud byla účinná látka zařazena bez předchozí konzultace, musí EFSA vydat příslušné stanovisko následně. Dosud pro to byla stanovena lhůta do 31. prosince 2010, ale vzhledem k velkému počtu látek, které musí být posouzeny se nařízením 114/2010/ES tato lhůta prodlužuje až do 31. prosince 2012.


Úřední věstník ES, L 37, 10.02.2010, s. 12