Bezpečnost potravin

Erozní účinek vína na zubní sklovinu

Vydáno: 1. 4. 2010
Autor:

Působením bílého vína na zubní sklovinu dojde k výraznější extrakci vápníku než u vína červeného, a vápník se v případě bílého vína vylouží z větší hloubky.

Na univerzitě v Meinzu zkoumali účinek červených a bílých vín na zubní sklovinu ze zubů vytržených ženám a mužům středního věku. Vzorky skloviny byly ponechány ve víně po dobu 24 h a poté bylo jednak kolorimetricky stanoveno množství vyextrahovaného vápníku, jednak zjišťován obsah vápníku v různých hloubkách skloviny (mikrosondou- elektronovým paprskem) a hrubost skloviny (profilometrem). Bílé víno bylo podstatně agresívnější než červené; vyextrahovalo se  8,7- 28,6 mg vápníku/dl x 25mm2 proti 4,8 – 19,4 mg vápníku/dl x 25mm2. Kromě toho se ukázalo, že bílé víno vyextrahovalo vápník až z hloubky skloviny 60 μm. V hrubosti skloviny nebyly mezi oběma druhy vín rozdíly (2,65 μm).

Z výsledků vyplývá, že častá konzumace bílého vína může vést k poškození zubní skloviny.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 11, s. 693