Bezpečnost potravin

Eradikace chorob zvířat v EU: salmonelóza

Vydáno: 30. 4. 2009
Autor:

Monitorování eradikace (vymýcení) chorob u zvířat v členských státech. Zprávy z monitoringu.

Na zasedání, které se konalo 15.3.2000 v Bruselu, bylo podle článku 29 Bílé knihy o bezpečnosti potravin ustaveno úkolové uskupení (Task Force) pro monitorování vymýcení (eradikace) chorob u zvířat v EU. Skupina se dala tyto cíle:
– zvýšit eradikaci chorob zvířat,
– zlepšit využití finančních prostředků vynakládaných ve Společenství na programy eradikace chorob zvířat.
 
Úkolová skupina je složena ze zástupců všech členských států a Komise. Zasedání, kterým předsedá Komise, se konají v Bruselu. Je k dispozici Zpráva z plenárního zasedání v roce 2008.
Pro některé choroby zvířat byly zřízeny speciální podskupiny. Ty se scházejí v Bruselu ve tří až šestiměsíčních intervalech. V roce 2007 byla zřízena nová podskupina pro salmonelózu. Ve dnech 26.–27.6.2008 se konala v Praze schůze této podskupiny. Je k dispozici zpráva z tohoto zasedání.