Bezpečnost potravin

EPIZONE: výzkumný projekt EU

Vydáno: 18. 8. 2007
Autor: pospisilova

Jeho cílem je vytvoření evropské základy (NoE) pro diagnostiku a kontrolu epizootických onemocnění.

Epizootická onemocnění v zemědělské produkci a akvakultuře představují hlavní rizika pro produkci potravin. EPIZONE je výzkumný projekt EU řešený v 6. rámcovém programu V&V, prioritě 5: kvalita a bezpečnost potravin. Projekt spočívá ve vytvoření evropské základy (Network of Excellence, NoE) pro diagnostiku a kontrolu epizootických onemocnění.
Logo projektu EPIZONE tvoří ekosaedr. Řada virů má tvar ikosaedru, a proto se tato NoE zaměřuje právě na viry. Ikosaedr má 20 ploch ve formě rovnostranných trojúhelníků. Každá tato plocha představuje člena projektu EPIZONE.
Základnu EPIZONE tvoří:
* 18 institutů z 12 zemí (15 institutů z 10 zemí EU, dva z Číny a jeden z Turecka),
* FAO,
* jeden MSP (DiVa).
 
Aktivity v rámci projektu EPIZONE jsou organizovány do tří horizontálních a čtyř vertikálních témat.
Horizontální témata:
– virtuální institut,
– strategická integrace,
– šíření excelence.
 
Vertikální témata:
– diagnostika,
– intervenční strategie,
– stálý dozor a epidemiologie,
– posuzování rizika.
 
Přehled pracovních úkolů v rámci jednotlivých témat je k dispozici zde.
Projekt EPIZONE byl spuštěn 13. června 2006 a na jeho řešení přispěje Evropská komise částkou 14 milionů EUR. V rámci projektu se uskutečnilo v Polsku ve dnech 30. května až 1. června 2007 první výroční zasedání. Informace o této akci jsou k dispozici ve zpravodaji (EPIZONEWS–2). Druhé výroční zasedání se uskuteční ve dnech 4.–6. června 2008 v Itálii.
Více informací je na internetových stránkách projektu EPIZONE , v EPIZONEWS–1 a v informačním letáku.
 
Zdroj: CORDIS