Bezpečnost potravin

EPIC-Europe a EPIC-Oxford: studie vlivu stravy na výskyt rakoviny

Vydáno: 19. 3. 2009
Autor:

Výsledky studie zaměřené na výskyt rakoviny u vegetariánů.

Studie EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) je největší epidemiologická studie, která byla dosud provedena ke zjištění vztahu mezi stravou a rakovinou. Do studie se zapojilo 23 středisek v deseti evropských zemích (Velká Británie, Nizozemí, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Řecko, Švédsko, Dánsko a Norsko), sledováno bylo více než 500 tisíc osob.
Cílem uvedené prospektivní studie je objasnit vztah mezi výživou a specifickými typy rakoviny. Výsledky z této studie budou užitečné pro prevenci a vytváření strategií k zajišťování veřejného zdraví.
Studie byla zahájena v r. 1992 a první výsledky byly prezentovány v červnu 2001 na evropské konferenci o výživě a rakovině v Lyonu, na mezinárodní konferenci o výživě ve Vídni (srpen 2001) a následně na řadě dalších konferencí. Je k dispozici přehled publikací uspořádaných v chronologickém pořadí, které vznikly v rámci studie “EPIC-Europe”.
 
Ve Velké Británii se v rámci studie EPIC sledovaly dvě velké skupiny osob (kohorty), a to v projektech EPIC-Oxford a EPIC-Norfolk. Do kohorty EPIC-Oxford se nabíraly ke sledování (1993–1999) osoby s různými formami stravování, zejména však z řad vegetariánů. Poznatky z kohorty EPIC-Oxford proto představují značný přínos pro celou studii EPIC, neboť strava vegetariánů a zvláště veganů se značně liší od stravy konzumentů masa. Tyto rozdíly ve stravování umožňují snadněji zjistit vztah mezi výživou a zdravím.
 
Do chronologického přehledu publikací z EPIC-Oford byla dne 16.3.2009 zařazena práce zaměřená na výskyt rakoviny u vegetariánů, která byla uveřejněna 11.3.2009 v časopise American Journal of Clinical Nutrition. Výsledky prospektivní studie EPIC-Oxford, do které bylo zapojeno 63 550 mužů a žen, ukázaly, že výskyt všech typů rakoviny ve sledovaném období byl nižší u vegetariánů než u konzumentů masa, avšak výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektální rakoviny) byl vyšší u vegetariánů než u konzumentů masa.