Bezpečnost potravin

Enzymový přípravek do živočišných krmiv neschválen

Vydáno: 23. 2. 2007
Autor: pospisilova

EFSA opakovaně neschválil pro krmiva proteinázový přípravek Bio-Feed®Pro firmy Novozyme.

Firma Novozyme prostřednictvím příslušného úřadu v Dánsku požádala o schválení enzymového přípravku vyráběného pod názvem “Bio-Feed® Pro” jako aditiva do krmiv pro výkrm kuřat, prasat a salat. Přípravek Bio-Feed® Pro je proteináza (E.C.3.4.21.62) produkovaná Bacillus licheniformis (DSM 9552).
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se již dříve vyjádřil k bezpečnosti a účinnosti Bio-Feed® Pro, přičemž ve svém názoru projevil obavu z hlediska bezpečnosti přípravku pro spotřebitele. Ke svému stanovisku dospěl na základě řady škodlivých účinků pozorovaných v laboratorních pokusech na krysách, kterým byl přípravek aplikován v relativně velkých objemech sondou do žaludku. U laboratorních zvířat došlo ke značné úmrtnosti v důsledku poškození cév a plic, a nedalo se proto vyloučit také riziko pro spotřebitele.
Společnost dodala doplňující laboratorní studie a na základě těchto Evropská komise znovu požádala EFSA o nové posouzení bezpečnosti přípravku z hlediska vlivu na spotřebitele. Ani nové údaje o výrobku nepotvrdily jeho nezávadnost pro spotřebitele. Panel expertů pro aditiva a produkty nebo látky používané v živočišných krmivech (EFSA–FEEDAP) tak došel k závěru, že výrobek, jakmile se dostane do respiračního traktu, způsobuje vážné poškození plic. Ani na základě nově předložených údajů o výrobku EFSA nezměnil své dřívější stanovisko. Bio-Feed® Pro je potenciální senzibilizátor pokožky a u lidí může způsobovat podráždění očí. Potenciální škodlivé účinky na zvířata, kterým je určen a na spotřebitele nelze zcela posoudit, neboť u produkčního kmene se neprokázala nepřítomnost genů kódujících toxiny.