Bezpečnost potravin

Endokrinně disruptivní látky a jejich mikrobiální degradace

Vydáno: 22. 6. 2009
Autor:

Přehled endokrinních disruptorů. Výzkum podporovaný Evropskou komisí, AV ČR a MŠMT.

Endokrinní disruptory se definují jako exogenní látky, které mění funkci endokrinního systému a následně vedou ke škodlivým účinkům na celý organismus nebo na jeho potomstvo nebo na (sub)populace.
Endokrinní disruptory narušují fungování systému s vnitřní sekrecí (endokrinního systému) minimálně třemi možnými způsoby:
 
* napodobují působení přirozeně produkovaných hormonů, např. estrogenu nebo testosteronu, čímž vyvolávají podobné chemické reakce v těle;
* blokují v buňkách receptory hormonů, čímž zamezují působení běžných hormonů;
* ovlivňují syntézu, transport, metabolismus a vylučování hormonů, čímž mění koncentrace přirozených hormonů.
 
Existují dvě skupiny látek, které fungují jako endokrinní disruptory:
 
* přirozené hormony (např. estrogen, progesteron, testosteron, fytoestrogeny),
* látky uměle vyrobené člověkem (jde o nové i existující chemické látky) určené k využití v průmyslu, např. průmyslové čisticí prostředky, v zemědělství, v některých pesticidech a ve spotřebitelském zboží, např. aditiva v plastech. Patří sem i chemikálie vzniklé jako odpadní produkty průmyslových výrob, např. dioxiny, o kterých se předpokládá, že narušují činnost endokrinního systému člověka i zvířat žijících ve volné přírodě. Některé z chemikálií nacházejících se v životním prostředí potenciálně fungujících jako endokrinní disruptory jsou perzistentní a všudypřítomné v životním prostředí (perzistentní organické polutanty, POPs).


 

Evropská komise–GŘ pro výzkum zřídilo pro problematiku endokrinních disruptorů speciální internetovou stránku: http://ec.europa.eu/research/endocrine/index_en.html.
 

Grantová agentura Akademie věd ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR podpořily projekt, v rámci kterého vznikla publikace na téma “Mikrobiální degradace endokrinně disruptivních látek”.

 
Zdroj: Chem.Listy 103, 2009, č. 3, s. 200–207
Uvedený časopis je ve fondu ZPK