Bezpečnost potravin

Emise pesticidů ze systémů chráněné produkce plodin

Vydáno: 26. 10. 2009
Autor:

Workshop EFSA, který se uskuteční v Parmě ve dnech 17.–19.11.2009.

Panel pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–PPR) organizuje workshop, který se bude zaměřovat na vypracování nové směrnice o emisích prostředků na ochranu rostlin ze systémů chráněného pěstování plodin (např. ve sklenících nebo pod krytem).
U četných aktivních složek vyjmenovaných v Příloze I směrnice 91/414/EHS je uvedeno, že se používají ve sklenících. V současné době neexistuje žádná definice, která rozlišuje emise prostředků na ochranu rostlin použitých při pěstování plodin pod ochranou nebo na polích. Neexistuje ani dohoda, pokud jde o definování jednotlivých systémů pěstování plodin pod ochranou jakožto specifického typu skleníku.
Řada členských států projevila zájem o vypracování směrnice v této obalsti. Panel PPR byl proto požádán, aby vytvořil přehled systémů chráněné produkce plodin a emisí z těchto systémů s významem pro životní prostředí.
EFSA–PPR k této problematice organizuje workshop, který se uskuteční v Parmě ve dnech 17.–19.11.2009.
 
Zdroj: EFSA